Наукова монографічна серія “Human health: realities and prospects”

Наукова монографічна серія “Human health: realities and prospects”

Рік заснування: 2016

Монографія є робочим твором групи авторів, об'єднаних загальною метою, щоб представити результати своїх досліджень, спрямованих на збереження здоров'я людей. Монографія доводить нагальну потребу у вдосконаленні роботи з підлітками та молоддю, їх батьками та вчителями, щоб розвинути навички врядування в галузі збереження здоров'я, підвищити соціальну обізнаність щодо відповідального ставлення до власного здоров'я людей. Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.

ISSN 2519-4100 (Print)

Періодичність: 1 раз на рік
Мова монографічної серії:англійська
Засновник: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка