Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукова монографічна серія “Human health: realities and prospects”?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Положення про авторське право

 

     Автори, які мають на меті подати в редакцію колективної монографії Human health: realities and prospects. Monographic series. результати своїх досліджень, погоджуються з наступними умовами:

 1. Публікація статті англійською мовою та поширення її друкованої версії.
 2. Без погодження з редколегією автор залишає за собою право використовувати матеріал повністю або частково для написання власної дисертації чи статей з освітньою метою.
 3. Поданий рукопис не порушує авторського права та інтелектуальної власності інших осіб, містить всі передбаченні чинним законодавством про авторське право посилання на цитованих авторів / або видання, а також використовувані в статті матеріали інших авторів.
 4. Рукопис не був опублікований в інших наукових виданнях та не публікувався раніше; не містить матеріали, які не можна публікувати у відкритій пресі, згідно з діючим законодавством; не містить матеріал, який є загрозливим та викликає занепокоєння.
 5. Обов’язковим є наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на сайті монографії.
 6. Електронна версія статті може бути розповсюджена через будь-які електронні засоби.

 

 

 

    Підпис автора

 

         дата

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.