DOI: https://doi.org/10.24919/2519-4100.3.168167

The healthy situation perception of people after 60 years using the medical evidences of the specialistic consultations of voivodeship hospitals in Czestochowa

K. Mizerska, A. Kosior-Lara

Анотація


Abstract. Aging is one of the problems in the healthcare, which interested the scientists since the ancient times. This issue becomes even more important in the modern society as the percentage of elder persons is constantly growing, especially in the developed countries. According to WHO, old age starts from 60–65. Aging as a natural process is accompanied with various negative changes in the body. The main changes include decrease of muscle mass, lower activity of the main body systems, impairment of hearing and sense of vision, as well as impairment in the mental activity. Aging is also accompanied with various diseases caused by the negative changes in the main tissues and organs. The above diseases include eye diseases, skin aging progresses, hypertension, Alzheimer's disease, Lewy body disease, dementia, diseases of respiratory and reproductive system, changes in hormone secretion and related changes in the metabolism processes. It is supposed that general assessment of older person’s state is defined by many factors including education, family status, material status, sex, etc. The purpose of the study was to estimate the quality of life of the old age persons in Czestochowa. A questionnaire for the estimation of the social status and general health state was developed. The number of diseases, which has every old person, was estimated. The researches permitted to evaluate the quality of life depending on the financial position. The conclusions the influence of the main social factors on the general assessment for the quality of life by old persons themselves were made.

Keywords: aging, multiple diseases, social status, old age diseases, quality of life.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


REFERENCES

Halicka M. Historyczna zmienność traktowania starości. Gerontol. Pol., 2012.

Herman W., Łącka K. Prace Poglądowe „Współczesne poglądy a etiopatogenezę procesu starzenia się”. Pol. Merkuriusz Lekarski, 2012.

Kocemba J., Pędich W. Praca poglądowa „Rozwój polskiej gerontologii”, Gerontol. Pol., 2013.

Bulenda T., Zabłocki J. Ludzie niepełnosprawni a prawo. Warszawa, 2015.

Kędziora-Kornatowska K. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku wyd. Czekaj, Lublin, 2013.

Jakrzewska-Sawińska A., Sawiński K., Wieczorkowska-Tobis K. Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym w zaawansowanym stadium choroby przewlekłej Nowiny Lekarskie, 2013.

Gryglewska B. Trudności diagnostyczne i odrębności farmakoterapii chorób układu krążenia u osób w podeszłym wieku. Przewodnik Lekarza, 2015.

Zabłocki K., Leszek J. Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka otępienia. Psychogeriatr Pol., 2015.

Krzyżowski J. Psychogeriatria. Wyd. Medyk. Warszawa, 2011.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.